Meesterklas op krukken – met Tinneke Beeckman

DE ‘ETHICA’ VAN SPINOZA DOORGRONDEN, MET 12 ‘LEERLINGEN’

Vanaf zaterdag 10 mei 2014 organiseert Het zoekend hert de eerste editie van Meesterklas op krukken, in drie sessies. Onder deskundige begeleiding van Dr. Tinneke Beeckman wordt een filosofisch hoofdwerk gelezen, met een groep van 12 liefhebbers.

Het gekozen boek is de Ethica van Spinoza, in de nieuwe vertaling van uitgeverij Boom. Drie passages worden door Dr. Tinneke Beeckman in het bijzonder onder de lens gelegd: God, de emoties, de vrijheid. Voor de inschrijvingsprijs van € 98 krijgen alle deelnemers ook het beroemde meesterwerk (winkelwaarde € 39,90) en gratis drinks. Enige voorkennis is aangewezen, geduld en aandacht zijn wenselijk. Aan de kandidaat-deelnemers wordt  gevraagd bij hun inschrijving een beknopte motivering te geven (maximaal 100 woorden).

Als jonge doctor in de wijsbegeerte publiceerde Tinneke Beeckman over Freud, Nietzsche en Heidegger, daarna Spinoza, filosoof van de blijheid (ASP-VUBPress) en Door Spinoza’s lens (Klement/ Pelckmans). Begin 2013 verwierf ze een vaste stek in dagblad De Standaard, met haar tweewekelijkse column op maandag. Bevraagd door dagblad De Morgen, verkoos Prof. em. Etienne Vermeersch haar tot denktalent van de toekomst.

Meesterklas op krukken met Dr. Tinneke Beeckman vindt plaats op drie zaterdagen: 10 mei, 31 mei en 21 juni 2014, telkens van 14 tot 17 uur. Afspraak in filosofiehuis Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Deelnameprijs, inclusief het knappe boek van uitgeverij Boom: € 98. Stuur uw persoonlijke motivering naar: hetzoekendhert@gmail.com.  VOLZET MET ONZE EXCUSES

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo