VAN OFFER TOT REVOLTE – 7 X CAMIEL VAN BREEDAM

VAN OFFER TOT REVOLTE 

Expo met 7 werken van Camiel Van Breedam

Bij de lezingencyclus Albert Camus – De moed om verder te denken presenteert Het zoekend hert een tentoonstelling met werk van Camiel Van Breedam. De getoonde kunstwerken werden gekozen in functie van hun filosofische uitdrukkingskracht en het verband met het denken van Albert Camus.

De legendarische assemblagekunstenaar Camiel Van Breedam (1936) realiseert een inbreng in zeven clusters, zoals het getal zeven in zijn werk een bijzondere betekenis heeft. Hij kiest voor een selectie van eigen thema’s die aansluiten bij het werk van Camus: de mens in opstand, het actieve schrijverschap, de pest, denken in onzekerheid, de tocht van Sysiphus, de eeuwige vlam, de dubieuze liefde tot de naaste, en het melancholische leven van de ontkerstende mens…

Tijdens een openingsmoment, op zondag 13 oktober 2013 om 13 uur, hield Rik Pinxten, filosoof en antropoloog, een lezing over de indianencultuur in relatie tot het denken van Albert Camus en het werk van Camiel Van Breedam. Etienne Wils, vriend en tekstschrijver van de kunstenaar, leidde in.

Camiel Van Breedam (1936) combineert zijn creatieve vrijheid met een volgehouden discipline. Zo gaat ‘de rode kunstridder’ altijd in het rood gekleed – mede om aan de grijze eentonigheid in de westerse cultuur extra leven te geven. Geboren op de feestdag van de steenbakkers, blijft deze man uit het volk met heel zijn hart verknocht aan de Rupelstreek, waar ooit duizenden werkers met het bakken van klei hun brood moesten verdienen. Vertrekkend vanuit een reële werkelijkheid positioneert hij zich tegenover actuele situaties, maatschappelijke misstanden en de vernedering van de mens. In zijn scheppend werk is Camiel Van Breedam met de wijde wereld verbonden. Hij is het prototype van de anticonformist die met een combinatie van materialen en gerichte ingrepen een revolterende zeggingskracht nastreeft. Zijn werken getuigen van een innig, elegisch karakter dat in de hedendaagse beeldende kunst niet zoveel voorkomt, maar eerder eigen is aan de literatuur. De aangename herinnering van wat men vroeger bezat, komt in spanning met de rouw om het verlies ervan.

Van offer tot revolte. Open van 15-09 tot 22-12-2013, tijdens en na de activiteiten, of op verzoek. Officiële opening op zondag 13 oktober 2013 om 13u, met gratis inkom. Liefst reserveren: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo