DE MOED OM VERDER TE DENKEN – 100 JAAR ALBERT CAMUS

DE MOED OM VERDER TE DENKEN

Mythes en mogelijkheden in het werk van Albert Camus (1913-1960)

Lezingencyclus bij de honderdste geboortedag van een zuiderse denker en schrijver

 

Bij de honderdste geboortedag van de Frans-Algerijnse schrijver en denker Albert Camus organiseert Het zoekendhert een speciale lezingencyclus, nog aangevuld met een beeldententoonstelling. Op het programma staan drie internationale Camus-specialisten, zoals Prof. Maurice Weyembergh, Dr. Ruud Welten en Prof. Hans Achterhuis, en ook een jonge en groeiende romancier die sterk door het werk van Albert Camus is beïnvloed. De tentoonstelling, Van offer tot revolte, wordt gerealiseerd met aangrijpende werken van de geëngageerde assemblagekunstenaar Camiel Van Breedam.

In de nacht van 4 op 5 januari 1960 komt de Franse schrijver en denker Albert Camus totaal onverwacht om bij een tragisch auto-ongeval. Hij is dan nog maar 46 jaar en op het toppunt van zijn roem. Meer dan een halve eeuw later geldt Albert Camus nog altijd als een van de opmerkelijkste en invloedrijkste intellectuelen van de twintigste eeuw. Hij schreef geen filosofische dissertaties in klassieke zin, maar originele romans, pakkende lezingen en theaterstukken, alsook scherpzinnige essays waarmee hij wilde inspireren én beïnvloeden. Tot zijn voornaamste werken behoren het essay De mythe van Sysiphus (1942), de novelle L’ÉtrangerDe Vreemdeling (1942), de roman La PesteDe Pest (1947), het drama Les Justes – De rechtvaardigen (1949) en de roman La Chute De val (1956). In De mens in opstand – L’homme révolté (1951) werkt hij filosofische en politieke gedachten uit. Zijn onvoltooide roman De eerste mens – Le premier homme werd in 1994 postuum gepubliceerd.

Programma:

Zondag 15 september 2013 – 11:00

1. De blijvende waarde van een dode schrijver – Prof. em. Maurice Weyembergh

Prof. em. Maurice Weyembergh, internationaal Camus-specialist en auteur van meerdere teksten en boeken over Albert Camus, toont aan dat het gedachtegoed van deze bijzondere kunstenaar en Nobelprijswinnaar voor literatuur uiterst actueel en ook bruikbaar blijft. Aan de hand van een zorgvuldige lectuur laat Maurice Weyembergh de verbanden zien tussen Camus’ letterkundige werk (romans en theaterstukken), zijn filosofische en journalistieke geschriften en zijn politieke ideeën.

Zondag 13 oktober 2013 – 11:00

2. De mythe van Sysiphus en de ervaring van het absurde – Dr. Ruud Welten

‘Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord’, luidt de eerste zin uit De mythe van Sysiphus van Albert Camus. De Franse denker grijpt terug naar de Griekse mythe van Sysiphus, wiens eeuwigdurende straf erin bestond een rots de berg op te duwen, die naar beneden te zien duikelen en telkens opnieuw te beginnen. Dr. Ruud Welten neemt ons mee in het universum van één van de grondleggers van het absurdisme en focust op diens geloof in een intens beleefd bestaan.

Zondag 17 november 2013 – 11:00 en 15:00

3. De mythe van Prometheus en de hoop op een beter bestaan – Prof. Hans Achterhuis

De Nederlandse topfilosoof Hans Achterhuis promoveerde op het werk van Albert Camus en het geëngageerde denken van deze revolterende auteur blijft hem inspireren. In deze cyclus belicht Prof. Hans Achterhuis het filosofische meesterwerk L’homme révolté (1951), naar het Nederlands vertaald als De mens in opstand. Hij wijst op de voorbeeldkracht van de mythische held Prometheus in dit boek en ook bij andere denkers.

Zondag 8 december 2013 – 11:00

SYNTHESELEZING: De toekomst van de opstandige mens – Over de mogelijkheden van een kunstzinnig denken en zoeken – Jeroen Theunissen

‘Uit het werk van Camus heb ik als jongeman twee zaken geleerd die ik nooit vergeten ben en nooit hoop te vergeten, namelijk dat de absurditeit van het bestaan geen eindpunt maar een vertrekpunt is, en dat de opstandige impuls pas volledig en waardevol is wanneer die gepaard gaat met een diepe menselijke solidariteit’, zegt Jeroen Theunissen. In zijn syntheselezing kijkt deze jonge romancier en dichter naar de toekomstmogelijkheden van de opstandige mens.

De moed om verder te denken. Prijs per lezing: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. Meer informatie in het trimestrieel tijdschrift van ons filosofiehuis of op de website van onze gelegenheidspartners van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren: www.deburen.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo