GWF HEGEL EN DE HUIDIGE WERELDGEEST – MINI-CYCLUS

Herman van Erp – Karin de Boer – Laurens ten Kate

GWF HEGEL EN DE HUIDIGE WERELDGEEST

Met de officiële boekpresentatie van De fenomenologie van de geest (Uitgeverij Boom)

Bij het verschijnen van de eerste integrale Nederlandse vertaling van Die Phänomenologie des Geistes, het hoofdwerk van de Duitse meesterdenker Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), organiseert Het zoekend hert een unieke lezingencyclus, met de uitmuntende Hegelkenners Prof. em. Herman van Erp, Prof. Karin de Boer en Dr. Laurens ten Kate. In samenwerking met uitgeverij Boom en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

De Fenomenologie van de Geest wordt een mijlpaal in de filosofische vertaalgeschiedenis van de Lage Landen. Want Hegels meesterwerk werd bewierookt en vervloekt, maar niemand betwist dat het een van de belangrijkste, meest doordachte en tegelijk ingewikkeldste werken is in de westerse filosofie. De eerste integrale vertaling van deze kolos wordt dan ook beschouwd als het filosofisch evenement van het jaar.

Bij deze historische aangelegenheid presenteert uitgever Wouter Van Gils op zondag 7 april 2013 de nieuwe Hegelpublicatie in Het zoekend hert, als primeur voor België. Dat is meteen de start van een drieledige lezingencyclus met volgend programma:

Zondag 7 april 2013 – 11:00

THESE: De waarheden van Hegel

Prof. Herman van Erp – Een toegangsweg naar het systeemdenken

Zondag 5 mei 2013 – 11:00

ANTITHESE: Het negatieve bij Hegel

Prof. Karin de Boer – De wereldgeschiedenis: tragedie of dialectiek?


Zondag 2 juni 2013 – 11:00

SYNTHESE: De toekomst van Hegel

Dr. Laurens ten Kate – Het moderne leven als veelvormig offer

De lezingencyclus Hegel en de huidige wereldgeest vindt plaats op de eerste zondagen van april, mei en juni 2013, telkens om 11 uur. Prijs voor de volledige cyclus: €20. Prijs per lezing: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. Wie op zondag 7 april 2013 één van de gepresenteerde boeken koopt, krijgt meteen het entreegeld terug.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo