IETS NIET – Filosofisch theater – Roy Aernouts & Bert Haelvoet

Filosofische theatervoorstelling. Van Roy Aernouts en Bert Haelvoet. Try-out.

IETS NIET  

Kan een onsuccesvol leven even mooi of zelfs mooier zijn als een leven dat succesvol is? Is het wel echt beter spijt te hebben van iets wat je wel gedaan hebt dan spijt te hebben van iets wat je niet gedaan hebt? Wat is het verschil tussen Iets en Iets Niet? Dat zijn de vragen die gesteld doch mogelijk niet beantwoord worden in ‘Iets Niet’, een absurde dialoog die over Iets gaat. Maar dan Niet. Zoiets.

De theatertalenten Roy Aernouts en Bert Haelvoet leerden elkaar kennen op de Studio Herman Teirlinck, waar ze afstudeerden in 2002. Sindsdien maakten ze samen voor het Paleis onder meer de voorstellingen Het Appartement en De matchboks Trilogie. De jongste jaren speelde Bert Haelvoet bij theatergezelschappen als Tg STAN, Het Zesde Bedrijf en De Roovers en in films zoals De helaasheid der dingen. Roy Aernouts toerde met zijn geroemde voorstellingen De Parabel van het probleem en Alles Altijd en Overal. In 2013 komen hun wegen weer samen. Drie weken lang repeteren ze in filosofiehuis Het zoekend hert en de laatste dag – zondag 14 april 2013 – experimenteren ze met publiek.

Iets niet. Try-out in kamerversie. Voor maximaal 30 toeschouwers. In Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Op zondagnamiddag 14 april 2013 om 15 uur. Inkom: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo