#1 De waarheden van Hegel – Prof. Herman van Erp

Bij het verschijnen van de eerste integrale Nederlandse vertaling van de Phänomenologie des Geistes, het hoofdwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), organiseert Het zoekend hert een unieke lezingencyclus over GWF Hegel en de huidige wereldgeest.

Op zondag 7 april om 11 uur houdt Wouter van Gils van uitgeverij Boom een officiële boekpresentatie, als primeur voor België. Vervolgens presenteert Prof. Herman van Erp een openingslezing over ‘de waarheden van Hegel’ onder de titel: Een toegangsweg naar het systeemdenken. Aan de hand van een aantal gestaltes uit de Fenomenologie maakt de Nederlandse hoogleraar duidelijk hoe daarin het Hegeliaanse begrip van de geest al doorschemert en steeds concreter wordt.

Herman van Erp (1943) was tot 2008 hoofddocent ethiek en sociale filosofie aan de Universiteit van Tilburg en is nog verbonden als adjunct professor aan de University of Fort Hare in Zuid-Afrika. Na zijn proefschrift over Karl Marx publiceerde hij de boeken Mensen en macht (1987), Het politiek belang (1994), Moraal, geluk en verantwoordelijkheid (2000) en een aantal artikelen over Hegels filosofie. Hij was lid van de commissie die assistentie verleende bij de vertaling van de Phänomenologie des Geistes, en voltooide onlangs het boek Hegel, in de reeks ‘Profielen’ van de uitgevers Boom en LannooCampus.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo