#2 Het negatieve bij Hegel – Prof. Karin de Boer

Bij het verschijnen van de eerste integrale Nederlandse vertaling van de Phänomenologie des Geistes, het hoofdwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), organiseert Het zoekend hert een unieke lezingencyclus over GWF Hegel en de huidige wereldgeest.

Op zondag 5 mei 2013 om 11 uur houdt Prof. Karin de Boer de tweede lezing in de cyclus, over ‘Het negatieve bij Hegel’, onder de titel: De wereldgeschiedenis: tragedie of dialectiek? Zij bestudeert Hegels analyse van het conflict in Sophocles’ Antigone. Gaandeweg toont ze het essentiële belang aan van het ‘negatieve’ in de speculatieve methode van de Duitse denker.

Prof. Dr. Karin de Boer studeerde in Amsterdam en Leuven, werkte lange tijd aan de Universiteit van Groningen. Sinds 2011 is ze hoogleraar wijsbegeerte aan de KU Leuven. Ze is de auteur van Thinking in the Light of Time: Heidegger’s Encounter with Hegel (2000), On Hegel: The Sway of the Negative (2010) en Kants Kritiek van de zuivere rede. Een leeswijzer (2010). Ze publiceerde artikelen over Kant, Hegel en hedendaagse filosofie. Recent redigeerde en publiceerde ze (met Ruth Sonderegger) de bundel Conceptions of Critique in Modern and Contemporary Philosophy (2012).

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo