#3 De toekomst van Hegel – Dr. Laurens ten Kate

Bij het verschijnen van de eerste integrale Nederlandse vertaling van de Phänomenologie des Geistes, het hoofdwerk van Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), organiseert Het zoekend hert een unieke lezingencyclus over GWF Hegel en de huidige wereldgeest.

Het offer aan de goden is een van de oudste religieuze rituelen uit de geschiedenis van de mens. GWF Hegel onderzoekt al vroeg de doorwerking van de ‘geest van het christendom’ en de betekenis van het offer in onze seculiere tijd. Op zondag 2 juni 2013 om 11 uur doorschouwt Dr. Laurens ten Kate, in de derde en laatste lezing van de cyclus, de scherpzinnige analyses van Hegel. Hij presenteert daarbij – in de geest van Hegel – het moderne leven als een veelvormig offer waarin het individu zichzelf op het spel zet – om te groeien en zichzelf te verbeteren.

Dr. Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Hij promoveerde in 1994 op de atheologie van Georges Bataille en werkte aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. Nu doceert hij godsdienstfilosofie, religiestudies en globaliseringsstudies aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Laurens ten Kate is co-auteur van Het wakende woord. Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot (1997), Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theology (2001), en Retreating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (2012). Hij schreef een studie over Hegel, secularisering en offer, die einde 2013 verschijnt in de bundel Sacrifice Revisited: Community, Ritual, Identity (Leiden: Brill).

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo