DE DIALECTISCHE SPANKRACHT VAN HET MINIMALISME – EXPO

DE DIALECTISCHE SPANKRACHT VAN HET MINIMALISME

Beeldhouwer Jan Dries en GWF Hegel

Van zondag 07 april tot en met zondag 02 juni 2013 organiseert het filosofiehuis ook een begeleidende tentoonstelling met beeldhouwwerk van de Vlaamse modernist Jan Dries, inmiddels bijna 88 jaar. De getoonde werken werden gekozen in functie van hun filosofische uitdrukkingskracht en het al dan niet vermeende verband met het denken van Hegel.

Decennialang creëerde Jan Dries (Mol, 1925) zuivere vormen in natuursteen, waarmee hij aan het raadsel van het licht extra dimensies gaf. Zijn gebalanceerde beelden stralen evenwicht, harmonie en sobere gratie uit. In  hun abstracte eenvoud onttrekken ze zich aan het natuurgetrouwe, zodat enkel essentiële ideeën resteren – soms dialectisch met elkaar in spanning.

Jan Dries werd gelieerd aan de Zerobeweging en de Nulgroep maar zijn pure sculpturen verwierven roem op eigen kracht. Tot zijn bekendste realisaties behoren Het Kosmische Middelpunt(1962), Tussen beiden (1984) en Lichtbalans (2005). Doorgaans is het werk van Jan Dries open en onvatbaar, helder van vorm. De interpretaties blijven vrij, maar de harmonieuze spanning tussen volume, ruimte en licht daagt de kijker uit om standpunt in te nemen. De zichtbare fenomenen en hun schaduwen roepen ideeën op die niet met een eenvormige, vaste respons kunnen worden beantwoord. Hegeliaans in essentie. Want een zekere/onzekere afstand en een bepaalde/onbepaalde tijd voor reflectie blijven gewenst.

Open tijdens de activiteiten en op verzoek. Officiële opening op zondag 05 mei 2013 om 13u, met gratis inkom. Liefst reserveren: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo