HET NATUURLIJKE IN DE KUNST – ANNIE RENIERS

Filosofische walk-in-progress in het Middelheimmuseum #3

HET NATUURLIJKE IN DE KUNST

De derde editie van onze ‘walk-in-progress’ in het Middelheimmuseum, op zondag 21 april 2013, wordt begeleid door de dichteres Annie Reniers, voormalig hoogleraar in de Esthetica en Kunstfilosofie. Met onze gelegenheidspartners van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren streven we in dit project immers naar een evenwicht tussen Nederlanders en Belgen, op termijn ook naar een verdedigbare balans tussen mannen en vrouwen.

Annie Reniers (°1941) is een Brusselse schrijfster en dichteres, die zowel in het Nederlands als het Frans publiceerde. Ze studeerde Germaanse filologie en filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze later Esthetica en Hedendaagse Kunstgeschiedenis doceerde. Van 1965 tot 1977 verbleef ze in Rome. Ze debuteerde in 1964 met de dichtbundel Het ogenblik. In 1976 werd ze de eerste laureate van de driejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor haar bundel Nieuwe geboorte. In haar gedichten wordt ze beïnvloed door de zijnsfilosofie van Martin Heidegger en in haar denken leeft een hoge mate van abstractie. Naast poëzie schrijft ze ook filosofische essays.

Zondag 21 april 2013, vanaf 13 uur in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Prijs: €8. Duur: 2,30 uur. Voor meer informatie: www.deburen.eu – www.middelheimmuseum.be. Reserveren: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo