Een filosofie van het schrijverschap – Jannah Loontjens

Van de Nederlandse schrijfster en dichteres Jannah Loontjens verschijnen dit jaar bij uitgeverij Ambo zowel haar nieuwste dichtbundel Dat ben jij toch als haar eerste non-fictieboek: Mijn leven is mooier dan literatuur. Op donderdagavond 28 maart 2013 presenteert ze beide werken in Het zoekend hert, in primeur voor de Lage Landen. De officiële onthulling wordt voorafgegaan door een lezing van Jannah Loontjens over Een filosofie van het schrijven.

In Mijn leven is mooier dan literatuur. Een kleine filosofie van het schrijverschap houdt Jannah Loontjens een persoonlijke en filosofische zoektocht over schrijverschap in deze tijd. Bijvoorbeeld over de dwang van originaliteit, een fenomeen van vandaag, want dat is niet altijd zo geweest. Iedereen wil uniek zijn, origineel. Of over zaken als een deadline en het writersblock. Wanneer Proust bijvoorbeeld een periode van niet-schrijven had, waarin hij nadacht over een boek, dan was dat gewoon een periode van niet-schrijven maar denken. Tegenwoordig zou men dat een writersblock noemen.

Jannah Loontjens (1974) is schrijfster en filosoof. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam als literatuurwetenschapster. In 2002 publiceerde ze de dichtbundel Varianten van nu, daarna Het ongelooflijke krimpen (2006). In 2007 debuteerde ze als romanschrijfster met Veel geluk. Haar enthousiast ontvangen roman Hoe laat eigenlijk (2011) werd genomineerd voor de Halewijn literatuurprijs. Ze doceert literatuurtheorie en literair schrijven aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en ArtEz.

‘Loontjens is behept met een scherp psychologisch inzicht’ – Trouw
‘Eigenzinnig en uitdagend’ – De Morgen
‘Een fijnzinnig observator’ – De Groene Amsterdammer

Donderdag 28 maart 2013 om 20 uur in Het zoekend hert ° The searching deer. Inkomprijs: €7. Maar wie één van beide boeken koopt, krijgt meteen het entreegeld terug. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. Voor meer informatie: www.hetzoekendhert.bewww.deburen.eu.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo