De eeuwige strijd van Eros (een synthese)

De filosofische lezingencyclus Eros en de kwetsbare mens, naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van Louis Paul Boon en Leopold Flam, wordt afgerond met een superieure synthese. Drie jonge denkers focussen één na één op de innerlijke erotische spanningen in de mens.

Historicus en auteur Selm Wenselaers verwijst naar de strijd bij L.P. Boon tussen persona en schaduw. Wat willen we zijn – en wat zijn we in werkelijkheid? Hij volgt het denkspoor van Carl Gustav Jung die anima en animus onderscheidde: de strijd tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Filosoof en historicus Dimitri Goossens spreekt over de sacrale ervaring van het schokkende in kunst en realiteit, de representaties van de dood en de rol van het lichamelijke daarin. De Vlaams-Nederlandse actrice Suzanne Grotenhuis verhaalt met een bijzondere theatrale monoloog over de eeuwige strijd van Eros.

De eeuwige strijd van Eros vindt plaats op zaterdag 23 februari 2013 in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43 in 2600 Berchem. Inkom: €7. Reserveren: hetzoekendhert@gmail.com. Voor meer informatie kan u ook terecht bij onze partners van deBuren: www.deburen.eu.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo