Bedachtzaam op (be)zoek in Newtopia

De seizoensopening van filosofiehuis Het zoekend hert voltrok zich dit jaar op verplaatsing. En wel in het aloude bestuurscentrum der Nederlanden, de kunststad Mechelen. Ware denkers en zoekers werden hier uitgenodigd voor een filosofische speurtocht door de internationale kunstmanifestatie Newtopia: de staat van de mensenrechten.

Newtopia is een essentiële tentoonstelling van hedendaagse kunst. Dit project bouwt voort op de lange relatie tussen kunst en mensenrechten. Het brengt de naoorlogse evolutie van de mensenrechtenbeweging en van het debat rond mensenrechten in kaart. Newtopia vindt plaats op vier locaties in de historische stad Mechelen, die geworteld is in de humanistische traditie van Erasmus en Thomas More.

Newtopia bevat werk van 70 kunstenaars uit verschillende generaties, die met diverse media werken, en onderzoekt hun posities ten opzichte van de basisprincipes van de mensenrechten. Veel van deze kunstenaars komen uit regio’s waar mensenrechten een nijpende kwestie zijn, zoals de Arabische wereld, China, India, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, Rusland en enkele oude Sovjetrepublieken. De tentoonstelling onderzoekt echter ook de situatie in het westerse tijdperk na 1989 en 9/11 – nu mensenrechten, hard bevochten vrijheden en sociale rechten zeer bedreigd worden.

Filosofische gids van dienst was Stijn Maes, assistent-curator van Newtopia en studiomanager van Fabrice Samyn. Voordien coördinator van Studio Hans Op de Beeck en staflid in Museum Felix De Boeck. Stijn Maes studeerde filosofie aan de Université Paris X Nanterre en de KUL, cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.

Newtopia: de staat van de mensenrechten loopt nog tot 10-12-2012. Voor meer informatie: www.newtopia.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo