BEDACHTZAAM OP (BE)ZOEK IN NEWTOPIA 

Filosofische seizoensopening – Zondag 02/09/2012

BEDACHTZAAM OP (BE)ZOEK IN NEWTOPIA 

De seizoensopening 2012-2013 van Het zoekend hert voltrok zich op verplaatsing. En wel in het aloude bestuurscentrum der Nederlanden, de kunststad Mechelen. Alle ware denkers en zoekers werden hier uitgenodigd voor een filosofische speurtocht door de internationale kunstmanifestatie Newtopia: de staat van de mensenrechten. Voor de ronde deelnameprijs van € 8 kregen de deelnemers een uitmuntende filosofische gids, een extra infopakket én een gratis drink.

Newtopia: de staat van de mensenrechten is een essentiële internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst. Dit unieke project bouwt voort op de lange relatie tussen kunst en mensenrechten. Het brengt de naoorlogse evolutie van de mensenrechtenbeweging en van het debat rond mensenrechten in kaart. Newtopia vindt plaats op verschillende locaties, in de historische stad Mechelen, die geworteld is in de humanistische traditie van Erasmus en Thomas More.

Newtopia bevat werk van meer dan 70 kunstenaars uit verschillende generaties, die met diverse media werken, en onderzoekt hun posities ten opzichte van de basisprincipes van de mensenrechten. Veel van deze kunstenaars komen uit regio’s waar mensenrechten een nijpende kwestie zijn, zoals de Arabische wereld, China, India, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika, Rusland en oude Sovjetrepublieken. De tentoonstelling onderzoekt ook de situatie in het westerse tijdperk na 1989 en 9/11 – nu mensenrechten, hard bevochten vrijheden en sociale rechten bedreigd worden.

De filosofische gids van dienst was Stijn Maes, assistent-curator van Newtopia en studiomanager van Fabrice Samyn. Voordien coördinator van Studio Hans Op de Beeck en staflid in Museum Felix De Boeck. Stijn Maes studeerde filosofie aan de Université Paris X Nanterre en de KUL, cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.

De exclusieve expeditie van Het zoekend hert ° The searching deer vond plaats op zondag 2 september 2012. Newtopia: de staat van de mensenrechten loopt nog tot 10-12-2012. Voor meer informatie: www.newtopia.be.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo