Martin Heidegger en de verborgen relaties – Marc Wildschut

Op zondag 16 september 2012 geeft Mark Wildschut de vijfde lezing in de tiendelige lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’. Met een bijdrage over ‘Martin Heidegger en de verborgen relaties’.

De Duitse denker Martin Heidegger (1889-1976) stond afkerig tegenover biografische gegevens in de filosofie. Een college over Aristoteles begon hij aldus: “Hij werd geboren, werkte en stierf.” Maar misschien had Heidegger goede gronden om een leven in verborgenheid te leiden? In Sein und Zeit (1927) onderzoekt hij de grondstructuren van het alledaagse. In ons technologische tijdperk immers komen de bezinnende vragen nog nauwelijks aan de orde. Moderne mensen lijden aan ‘Seinsvergessenheit’. Omstreeks 1930 stelt Heidegger “dat de filosofie haar tijd meester moet worden”. Maar een geestelijke crisis na de oorlog brengt hem tot een ommekeer. Meer dan ooit trekt hij zich terug in zijn boshut in het Zwarte Woud. Hij wordt aangetrokken door de Griekse oerdenkers, die nog niet bezoedeld zijn door technologische denkbeelden en theologische dogma’s. Met Duitse en Griekse ‘grondwoorden’ tracht Heidegger een “geheel nieuwe methode van denken” te ontwikkelen, maar uiteindelijk verliest hij elk vertrouwen in een sprong vooruit en kiest hij voor ‘gelatenheid’.

Mark Wildschut studeerde filosofie en vertaalt veel vanuit het Duits: naast werk van Martin Heidegger ook fragmenten van Friedrich Nietzsche en de boeken van Rüdiger Safranski. Hij durfde het aan Heideggers hoofdwerk Zijn en tijd naar het Nederlands over te brengen. Inmiddels studeerde Mark Wildschut af aan de Nederlandse Stichting Gestalt in Amsterdam. Hij is nu mede actief als gestaltetherapeut en organiseert relatietherapie.

Deze lezing vindt plaats op zondag 16 september 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkom: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo