Hannah Arendt en het gepassioneerde denken – Peter Venmans

Op zondag 21 oktober 2012 geeft Peter Venmans de zesde lezing in de tiendelige lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’. Met een bijdrage over ‘Hannah Arendt en het gepassioneerde denken’.

De Duits-joodse Hannah Arendt (1906-1975) worstelt haar hele leven met morele en politieke problemen. Als studente laat ze zich meeslepen door haar professor, Martin Heidegger. Na hun relatiebreuk promoveert ze bij diens vriend Karl Jaspers op het fenomeen van de liefde. Later verwijst ze naar de platoonse erotiek als ze spreekt over Heideggers ‘gepassioneerde denken’. Het nazisme plaatst de joodse vrouw tegenover haar leermeester. Na de oorlog doorgrondt ze in The Origins of Totalitarianism (1951) de mechanismen van dictatoriale ideologieën. In The Human Condition (1958) onderscheidt ze het vita activa en het vita contemplativa. Ze wijst op het gevaar van een leven zonder actief handelen, maar tevens op het gevaar voor een leven in gedachteloosheid. Eichmann in Jerusalem (1963) is haar meest controversiële werk omdat ze de beruchte jodenvervolger Adolf Eichmann niet ziet als een monster, maar als de verpersoonlijking van de ‘banaliteit van het kwaad’. Ook later stelt Hannah Arendt zich passioneel op en blijft innig dialogeren.

Peter Venmans (1963) is hispanist en filosoof en werkt als taaldocent Spaans. In 2005 publiceerde hij De ontdekking van de Wereld. Over Hannah Arendt, gevolgd door Over de zin van nut. Een filosofisch essay (2008) en Het derde deel van de ziel. Over thymos (2011). In 1993 krijgt hij de ECI-prijs voor het essay Het gelijk van moeder Bovary, in 2007 wordt hij bekroond met de literatuurprijs van de Provincie Vlaams-Brabant.

Deze lezing vindt plaats op zondag 21 oktober 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkom: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo