Eros en de kwetsbare mens – Lezingencyclus

Naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van schrijver Louis-Paul Boon (1912-1979) en filosoof Leopold Flam (1912-1995) presenteert Het zoekend hert de filosofische lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens – Over gepassioneerd denken & geperverteerd verlangen’. Met o.m. Prof. Hubert Dethier, Marja Pruis, Prof. Else Walravens, Tinneke Beeckman, Mark Wildschut, Peter Venmans, Marc De Kesel, Ger Groot en Prof. Veronica Vasterling. Het programma:

1. Leopold Flam en de roeping van de eros – zondag 18 maart 2012 
2. Louis Paul Boon en de eenzame kunstenaar – zondag 22 april 2012
3. Søren Kierkegaard en de onmogelijke liefde – zondag 20 mei 2012 
4. Sigmund Freud en het primaire driftleven – zondag 24 juni 2012  
5. Martin Heidegger en de verborgen relaties – zondag 16 september 2012
6. Hannah Arendt en het gepassioneerde denken – zondag 21 oktober 2012
7. Georges Bataille en de liefde tot de dood – zondag 18 november 2012
8. Jean-Paul Sartre en het andere lichaam – zondag 16 december 2012 
9. Simone de Beauvoir en de tweede sekse – zondag 20 januari 2013
10. Connie Palmen en de wetten van de liefde – zondag 17 februari 2013

Eros en de kwetsbare mens is een project in hechte samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (www.deburen.eu). Alle lezingen vinden plaats in Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Telkens op zondag, van 11:00 tot 12:30 uur. Prijs voor de hele cyclus: €49. Per lezing: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo