LED IT BLEED | LEED IN BEELD – Expo

WISSELENDE WERKEN VAN MONIQUE DONCKERS

In de rand van de lezingencyclus Eros en de kwetsbare mens presenteert Het zoekend hert een wisselende beeldententoonstelling met werken van Monique Donckers. Tijdens een openingsmoment reflecteerde Marc Schoeters, filosoof en fotograaf, over wezen en werk van de beeldhouwster. Later in de cyclus volgen andere beelden van Monique Donckers en misschien ook nieuwe bespiegelingen.

Monique Donckers (1954) schept uit aarde een wereld van gedachten. Zelden spraken beelden zo welzwijgend. Haar beelden zoeken elkaar. Ze zoeken ons. En laten de kwetsbaarheid van dat tastend zoeken zien. Ze stellen de vraag naar de vergeefsheid van menselijke contacten. Hoe verwordt eros tot erosie? Hoe bevrijdt erosie het lichaam van eros en drift? Donckers verlicht het leven tot steen. Haar beelden lijken onaanraakbaar maar trekken aan. Ze verweren zich, maar niet tegen wie achter hun borstwering de levensdrift herkent. Elk beeld is een zelfportret. En een portret van ieder. Ze dragen de wereld in zich. Particulier wordt universeel en omgekeerd. Zoals alle ware kunst. En geen beeld is ooit af. Vruchten van verbeelding, vruchteloos mooi als het leven zelf.

 

LED IT BLEED | LEED IN BEELD. In Het zoekend hert ° The searching deer, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Van 18 maart 2012 tot 27 februari 2013. Toegankelijk tijdens de zondagslezingen, bij avondactiviteiten of op afspraak. Gratis inkom. Reserveren aanbevolen: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo