MEESTERS IN DE NEDERLANDSE FILOSOFIE – 20 jaar publieksfilosofie

MEESTERS IN DE NEDERLANDSE FILOSOFIE

Over 20 jaar publieksfilosofie in de Lage Landen

Bij het 20-jarige jubileum van Filosofie Magazine publiceren uitgeverij VBKU en Veen Magazines een bijzonder gelegenheidsboek van Frank en Maarten Meester over ‘20 jaar publieksfilosofie in de Lage Landen’. Het zoekend hert ° The searching deer en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren presenteerden dit werk in primeur voor België, met een lezing door de beide auteurs.

Frank Meester (°1970) en Maarten Meester (°1966) verwierven de jongste jaren brede bekendheid en ook een kwaliteitsvolle reputatie als het filosofische auteursduo ‘Gebroeders Meester’. Samen publiceerden zij onder meer Meesters in de filosofie (2005), Meesters in religie (2006), Descartes’ dochter (2007) en tal van columns in dag- en maandbladen, zoals De Volkskrant, dagblad Trouw en het feestvierende Filosofie Magazine.

In hun nieuwe boek over Nederlandse filosofie reflecteren de Gebroeders Meester over twee decennia publieksgerichte filosofie. Zo onder meer over populaire filosofische tijdschriften, academische denkers, filosofische romanciers, vrouwelijke filosofen en een aantal publieksgerichte organisaties of manifestaties. Hun doordachte twist-gesprekken zijn afwisselend vriendelijk en kritisch, ernstig en komisch. Nu en dan wordt een geheimpje publiek gemaakt of worden al te populistische uitingen scherpzinnig ontleed. Met andere woorden: fijne breinvoeding voor sfeerbeluste doordenkers.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo