Sigmund Freud en het primaire driftleven – Dr. Tinneke Beeckman

Op zondag 24 juni 2012 geeft Dr. Tinneke Beeckman de vierde lezing in de tiendelige lezingencyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’. Met een bijdrage over ‘Sigmund Freud en het primaire driftleven’.

De cyclus ‘Eros en de kwetsbare mens’ bestaat uit tien lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedagen van Louis Paul Boon (1912-1979) en Leopold Flam (1912-1995). Dr. Tinneke Beeckman, docente aan de VUB en coördinator van het Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Hedendaagse Humanisme, bestudeerde de radicale opvattingen van Sigmund Freud over de impact van eros op zowel ons primaire driftleven als ons denken. Voor Freud ligt de zin van het leven in het geluk, maar dat geluk hangt af van de bevrediging van de seksuele lust. “Psychologie is het verdringen van gezonde seks, meer niet.” Freud bestudeerde ook de gespannen relatie van de enkeling tot de cultuur. De beschaving is niets anders dan de temming van het dier, dat daardoor neurotisch en boosaardig is geworden.

Deze lezing vindt plaats op zondag 24 juni 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkom: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo