Hans Achterhuis – Het ware leven tussen utopie en realiteit

Op zondag 22 januari 2012 houdt de Nederlandse ‘Denker des vaderlands’, Prof. em. Hans Achterhuis, de negende en laatste lezing in de cyclus ‘Streven naar het ware leven’. Met een pleidooi voor een individueel en toch sociaal bestaan, dat als een filosofische zoektocht wordt uitgewerkt.

DE LEZING VAN HANS ACHTERHUIS IS VOLLEDIG VOLZET.

Hans Achterhuis vertrekt vanuit verschillende perspectieven en refereert naar vele denkers om nieuwe inzichten te ontvouwen. Hij beschouwt ‘het streven naar het ware leven’ als een utopische betrachting en onderwerpt het wezen van utopieën aan een nader onderzoek. Daarvoor vertrekt hij van de menselijke natuur en van onze evolutionaire erfenis om de mogelijkheid van een vrij en vredevol bestaan te evalueren. Hans Achterhuis denkt dat geen enkele maatschappij het zonder utopische denkbeelden kan stellen, maar waarschuwt voor de verblindende kracht van hoopvolle waanbeelden. Utopieën waar het individu of gemeenschappen werkelijk iets aan kunnen hebben, moeten altijd gezien worden in het licht van de dagelijkse werkelijkheid.

Prof. Em. Hans Achterhuis (1942) is een van de toonaangevende Nederlandse filosofen. Hij schreef essentiële werken, zoals De markt van welzijn en geluk (1979), De maat van de techniek (1992), Het rijk van de schaarste (1988), De erfenis van de utopie (1998) en Utopie (2006). Recent publiceerde Hans Achterhuis nog Met alle geweld: Een filosofische zoektocht (2008), De utopie van de vrije markt (2010) en Zonder vrienden geen filosofie (2011). Hij ontving in 2003 de Pierre Bayle prijs voor de cultuurkritiek, in 2009 de Socrates-wisselbeker. In Nederland werd hij recent verkozen tot eerste ‘Denker des vaderlands’.

Deze negende en laatste lezing in de cyclus ‘Streven naar het ware leven’ vindt plaats op zondag 22 januari 2012, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkomprijs: €7. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo