Streven naar het ‘ware’ leven – Cyclus over actieve levenskunst

Wat is het ware leven? En hoe realiseer je zo’n waarachtig bestaan? Dat zijn de belangrijkste vragen van de lopende lezingencyclus ‘Streven naar het ware leven’ in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, aan de Koninklijkelaan 43 in Berchem-Antwerpen.

Het thema van deze lezingencyclus heeft een meervoudige betekenis. Het ware leven kan gelezen worden in de betekenis van het ‘echte’ leven – het banale bestaan in de realiteit van elke dag. Maar ook in de betekenis van een waarachtig leven: een doordachte, eventueel contemplatieve levensloop op basis van hoge ethische standaarden, ofwel in de betekenis van een doorleefd bestaan waarin ook rekenschap wordt afgelegd aan anderen en de omgeving. Zeg maar: het volle leven, waarin het goede én het hedonistische, het genot én het beschouwen, de beheersing én de overgave, de rust én de verstrooiing in evenwicht zijn gebracht. Geef u alvast maar eens over aan een denkend bestaan, als een goed begin.

Tijdens negen lezingen spreken evenveel Nederlandse filosofen, schrijvers en wetenschappelijke specialisten vanuit een eigen invalshoek over alle aspecten van een actieve levenskunst. Op het programma: Prof. Joep Dohmen, Wetenschapsfilosoof Jan Geurtz, de jonge sterfilosofen Dr. Stine Jensen en Coen Simon, filosofe en wetenschapster Dr. Jenny Slatman, schrijfster Judith Uyterlinde, filosofen en schrijvers Sebastien Valkenberg en David Mulder, last but not least Prof. em. Hans Achterhuis, auteur van de meest indringende filosofische studies in de Lage Landen.

‘Streven naar het ware leven’ is een project van ‘Het zoekend hert’. Alle lezingen vinden plaats in het filosofiehuis – op zondagen, van 11:00 tot 12:30. Reserveren wordt aanbevolen: hetzoekendhert@gmail.com. Meer informatie in de rubriek ‘Onze activiteiten‘ of via 0032 473 68 66 65.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo