De zoektocht naar een excuus om te falen – David Mulder

Op zondag 18 december 2011 houdt schrijver en slamdichter David Mulder de achtste lezing in de cyclus ‘Streven naar het ware leven’. Met een pittige en poëtische getuigenis van zijn eigen zoeken en turven.

David Mulder schreef met Pooldrift (2010) een ontregelende roman. Met krachtige beelden en poëtische zinnen schetst hij de tragiek van een jongeling die zoekt naar een ideaal om voor te strijden. De hoofdpersoon brengt zijn gemoed liefst in sluimertoestand. Hij slijt zijn dagen op een eiland, ver weg van verantwoordelijkheden. Pogingen tot zelfanalyse verzanden in beschuldigingen van anderen, die hij verantwoordelijk houdt voor zijn waterige persoonlijkheid. Weldra blijkt hoe hij daadkracht mist. Zijn zoektocht naar antwoorden leidt tot een schokkende ont-knoping. Maar zoeken wij niet allemaal graag een excuus om te falen?

David Mulder (1970) is journalist, schrijver en sneldichter: ‘brutaal, lyrisch, humoristisch – maar altijd vervreemdend’. Eerder schreef hij Bruiloften en partijen (2003), Hexum (2007) en Aartsrivalen (2008). Voor het kunstproject Turf noteert hij al zijn dagelijkse handelingen. Hoe lang hij slaapt, wat hij eet, wie hij bezoekt. Of hij werkt… Begin 2012 volgt een tentoonstelling met een grote hoeveelheid statistieken. Allemaal over zijn leven.

Deze achtste lezing in de cyclus ‘Streven naar het ware leven’ vindt plaats op zondag 18 december 2011, om 11 uur, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Inkomprijs: €7. Reserveren is verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo