Judith Uyterlinde – Het zompige moeras van moederlijke gevoelens

Op zondag 16 oktober 2011 hield schrijfster Judith Uyterlinde de zesde lezing in de cyclus ‘Streven naar het ware leven’. Met inzichten over moederlijke gevoelens en andere, soms generatieoverschrijdende ’triggers’ die het bestaan kunnen bepalen.

Judith Uyterlinde verhaalde eerst over het allesoverheersende verlangen van een kinderwens. Van daaruit beschouwde zij andere verlangens die een individu kunnen domineren. Ze sprak zowel over haar persoonlijke wedervaren als over een bewogen familieverhaal waarin wonderlijke aspecten de tijd overstijgen. Zo maakte ze duidelijk hoe het vertellen haar als zoekende enkeling op nieuwe paden en tot andere inzichten bracht. Haar levenslustige temperament bleek duidelijk nog niet getemperd. Ze begon met een fijnzinnige reflectie over een song die haar ooit innige beroerde: ‘Sitting on the dock of the bay’ van Otis Redding. Gaandeweg las ze fragmenten voor uit eigen werk, die de bezoekers diep ontroerden.

Judith Uyterlinde (1962) begon als vertaalster en redactrice. Vandaag is ze schrijfster, journaliste en programmamaakster voor literaire festivals. Tot 2007 werkte ze als redactrice en uitgeefster bij De Bezige Bij en Meulenhoff. Haar boek Eisprong (2001) werd een internationale bestseller – in meer dan twintig landen vertaald. In De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is (2010) komen onder meer de ethische pijnpunten van adoptie naar boven.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo