Boekpresentatie ‘Het plezier van het zoeken’

Op zondag 27 februari 2011 vond in Het zoekend hert de presentatie plaats van ‘Het plezier van het zoeken. Filosofie tegen de angst’, het jongste boek van professor Rik Pinxten.

Na een inleiding door uitgever Leo de Haes en een tussenkomst van ‘tegenspreekster’ Ivana Ivkovic, politiek filosofe, lichtte de auteur uitgebreid zijn nieuwste werk toe. In een wereld die zich aan het herschikken is, is het noodzakelijk dat de mens zich bewust wordt van de zingevende kracht van interdependentie, aldus antropoloog Rik Pinxten. Aan die menselijke verbondenheid is onafhankelijkheid van individu, cultuur, religie ondergeschikt. Het superioriteitsgevoel van de westerse mens tegenover de rest van de wereld is een schijntegenstelling en staat het leven van de actieve burger in de weg: ze demoniseert de ander en mondt uit in fundamenteel wantrouwen. Om het basisvertrouwen te scheppen dat voor iedereen het bestaan leefbaar maakt, moeten we allen veranderen. Beter vroeger dan later.

‘Het plezier van het zoeken. Filosofie tegen de angst’ verschijnt bij uitgeverij Houtekiet (Linkeroever Uitgevers). Prijs: €18,50. Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo