Wie was René Descartes? – Inleiding

In de eerste lezing van de cyclus ‘Het doorgedreven denken van Descartes’ presenteerde Erik-Jan Bos de persoon René Descartes vanuit zijn historische en filologische expertise. Dr. Erik-Jan Bos is een internationale Descartes-expert die mee aan de grondslag ligt van de nieuwe Descartes Bibliotheek, het verzameld werk in acht banden dat weldra verschijnt bij Uitgeverij Boom.

René Descartes (1596-1650) was een Franse filosoof en wiskundige, die in Nederland vele jaren asiel zocht. Niet alleen leverde hij bijdragen aan de natuurkunde en fysiologie, hij legde de basis voor de zeventiende-eeuwse stroming van het rationalisme. Descartes leefde twintig jaar in de Republiek der Verenigde Provinciën waar hij ook zijn belangrijkste werken schreef. Toch blijft de vader van de moderne filosofie nog een mysterieuze figuur, die eigenlijk op de vlucht was en uiteindelijk in merkwaardige omstandigheden om het leven zou komen. Onze gasten maakten kennis met een redelijke denker, grondlegger van de radicale twijfel, die zich toch door dromen liet inspireren.

Voorafgaand aan de lezing presenteerde Laurens ten Kate de achtdelige Descartes Bibliotheek, zoals deze door Uitgeverij Boom wordt gerealiseerd.

Erik-Jan Bos (1969) is als docent-onderzoeker werkzaam aan het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Hij participeert in een project over ‘Descartes and his network’, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 20 jaar durende periode waarin Descartes in Nederland verbleef (1629-1649). Tijdens de studie van Descartes’ volledige correspondentie ontdekte Erik-Jan Bos begin dit jaar een onbekende, gestolen brief van de Franse filosoof. De vier bladzijden tellende brief geeft een uniek inzicht in de ontstaansgeschiedenis van Descartes’ belangrijkste filosofische werk Meditationes de prima philosophia (1641). Zo blijkt dat Descartes de oorspronkelijke opzet van het werk ingrijpend heeft veranderd.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo