De actualiteit van Descartes – onderzoek

In de tweede lezing van de cyclus ‘Het doorgedreven denken van Descartes’ beproefde Prof. Han van Ruler het denken van René Descartes op zijn actualiteit. Han van Ruler is een internationale expert die mee aan de grondslag ligt van de Descartes Bibliotheek, het verzameld werk dat dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Boom.

Eerst voerde Prof. Han van Ruler ons terug naar de 17de eeuw, om Descartes in zijn tijd recht te doen. Vervolgens verbond hij het werk van de Franse filosoof met de hedendaagse filosofie. Vragen die zich opdrongen: zijn de gedachten van Descartes nog relevant? Is zijn levenshouding voorbeeldkrachtig? Wie zijn vandaag zijn adepten en tegenstanders – en waarom?

Han van Ruler (1963) studeerde filosofie en wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt als hoogleraar in de intellectuele geschiedenis van renaissance tot barok aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier leidt hij ook een onderzoeksproject over de ontwikkeling van Erasmus tot Spinoza aan het Erasmus Centre for Early Modern Studies. In 1995 publiceerde hij The Crisis of Causality: Voetius and Descartes on God, Nature and Change. In 1999 verscheen van zijn hand De Uitgelezen Descartes, in de bekende reeks van Uitgeverij Boom en Lannoo. Zijn studie Kennen, lijden, handelen (2002) onderzocht de erfenis van Descartes bij de filosofen Geulincx en Spinoza. Han van Ruler werkte mee aan The Dictionary of 17th and 18th-Century Dutch Philosophers (2003) en de Descartes Bibliotheek die vanaf november 2010 wordt gepubliceerd door Uitgeverij Boom.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo