Het antwoord van Peter Sloterdijk – Laurens ten Kate

In de derde lezing van de cyclus ‘Het doorgedreven denken van Descartes’ presenteerde Dr. Laurens ten Kate het denken van de Duitse cultuurfilosoof en historicus Peter Sloterdijk (°1947) als een kritisch antwoord op het cartesiaanse denken.

Centraal in de lezing van Dr. Laurens ten Kate (foto) stond een bespreking van Sloterdijks befaamde Sferen-trilogie en van zijn recente boek Du musst dein Leben ändern. Wat gebeurt er als we de mens niet langer als subject en substantie denken, maar als plaats/sfeer/topos? Laurens ten Kate verwees nog naar andere anti- cartesianen, en ook naar critici van Peter Sloterdijk, die als filosoof en provocateur een internationaal mediafenomeen is geworden.

Laurens ten Kate (1958) is fondsredacteur filosofie bij Uitgeverij Boom in Amsterdam en universitair docent godsdienstfilosofie en theologie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij studeerde filosofie en theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij later ook verschillende jaren doceerde. In 1994 verdedigde hij zijn dissertatie De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Van 1996 tot 1999 werkte hij als postdoconderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij vergelijkend onderzoek deed over Jacques Derrida en Karl Barth en over de (on)mogelijkheden van een ‘theologie van de differentie’. Vandaag is hij ook werkzaam als ‘visiting research fellow’ aan het Heyendaal Instituut voor Interdisciplinaire Religiestudies van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. In 2007 publiceerde hij een nieuwe Encyclopedie van de filosofie.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo