De Nieuwjaarslezing – Bernard Dewulf

In het jaar één van het nieuwe decennium kwam Het zoekend hert met een spannend initiatief: De Nieuwjaarslezing. Op de eerste zondag van 2011 sprak tot een uitzonderlijk aandachtig publiek, met subtiele bewoordingen: Bernard Dewulf, begenadigd chroniqueur, dichter en essayist, al vaak geëerd voor zijn stilistische virtuositeit.

Bernard Dewulf (1960) werd in de zomer van 2010 bekroond met de Libris Literatuurprijs 2010 voor zijn novelle Kleine dagen: een kroniek in miniaturen van de gloed van het gewone. ‘Een stilistisch kroonjuweel’, noemde de jury dit werk. Van Bernard Dewulf verschenen eerder de dichtbundels Waar de egel gaat (gelauwerd met de prijs voor het literaire debuut 1995) en Blauwziek (2006), en de essaybundels Bijlichtingen (2001) en Naderingen (bekroond met de Dirk Martensprijs 2008), bijzondere beschouwingen over beeldende kunst en kunstenaars. In 2006 kreeg Bernard Dewulf de Saint Amourprijs voor Goede Seks met een fragment uit Loerhoek, fijnzinnig proza over de waan en de zin van de dag.

Voor De Nieuwjaarslezing kreeg Bernard Dewulf behoorlijk de vrije hand. Wij vroegen hem te reflecteren over het jaar dat zich aandiende en de verdere toekomst – maar vooral met aandacht voor het kleine, het kwetsbare, het illusoire. De kleine radeloosheid en de minieme hoop in de wirwar van ons mensenbestaan. Een samenvatting van het verbluffende resultaat verscheen nadien, over twee pagina’s, in dagblad De Standaard, onder de titel: Trekvogels in de mist.

“In vlijmscherpe poëtische taal toont Bernard Dewulf de breekbaarheid van de mens en zijn pogingen om genegenheid en warmte te verwerven. (…) Zonder pretenties legt hij filosofische diepgang in details.” – Fleur Speet, Het Financieele Dagblad

“Kort en goed: Dewulf laat in Blauwziek zien dat poëzie een vrijstaat is waar de hoe dan ook onontkoombare dagelijkse werkelijkheid gesublimeerd kan worden tot een hoger weten.” – 8Weekly

De Nieuwjaarslezing vond plaats op zondag 2 januari 2011 om 11 uur in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem. Auteur en publiek werden nadien vergast op een nieuwjaarsdrink. Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com of + 32 473 68 66 65.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo