HET DOORGEDREVEN DENKEN VAN DESCARTES – MINI-CYCLUS

HET DOORGEDREVEN DENKEN VAN DESCARTES

Laurens ten Kate – Erik-Jan Bos – Han van Ruler

Uitgeverij Boom in Amsterdam publiceert sinds het najaar van 2010 het verzameld werk van ‘de vader van het moderne denken’ in Nederlandse vertaling. Acht banden, met vrijwel het complete wijsgerige en wetenschappelijke werk van René Descartes in chronologische volgorde en een selectie van de correspondentie. Deze Descartes bibliotheek bevat veel nooit vertaald werk. Ze wordt bezorgd door de internationale Descartes-experts Erik-Jan Bos (Universiteit Utrecht) en Han van Ruler (Erasmus Universiteit Rotterdam), daartoe gestimuleerd door fondsredacteur filosofie, Laurens ten Kate. Deze drie gespecialiseerde maar toch ook wereldwijze filosofen introduceerden het denken en werk van René Descartes, één na één, in filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer. Op het programma:

1 – Wie was René Descartes? – Dr. Erik-Jan Bos – Zondag 21 november 2010 om 11:00. Lees meer…

2 – De actualiteit van Descartes – Prof. Han van Ruler – Zondag 19 december 2010 om 11:00. Lees meer…

3 – Het antwoord van Peter Sloterdijk – Dr. Laurens ten Kate – Zondag 16 januari 2011. Lees meer…

Bij Uitgeverij Boom verschenen tot heden drie banden van de achtdelige Bibliotheek Descartes: I. Regels om richting te geven aan het verstand – en ander vroeg werk, II. De wereld – De mens, III: Over de Methode – Essays.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo