Openingsweekend: De besten deden mee!

ZIJ LATEN ONS NIET AANMODDEREN

Tijdens het openingsweekend van Het zoekend hert ° The searching deer was elkeen welkom die een goede geest vertegenwoordigt. Achter de lezenaar waren het de besten in hun vakdomein die hun medewerking verleenden. Kijk maar naar het aantal sprekers en kunstenaars dat een bijzondere prijs of (andere) waardevolle erkenning heeft ontvangen.

Wij zijn ook blij met de steun van besturen, organisaties en sponsors. Het openingsweekend ‘De modderen mens’ werd namelijk ondersteund als ‘gemeenschapsvormend project’ door het District Berchem van de Stad Antwerpen. Videoclub PROVA draaide een documentaire over de wijk tegen kostenvergoeding. Museum Middelheim stelde twee dagen lang een kunstzinnige tent ter beschikking als chill-outruimte. Bierbrouwerij Moortgat verwelkomde iedereen met hip meubilair en – op vrijdagavond – een gratis, schuimende Vedett. Het vermaarde Vlaams-Nederlands Huis deBuren, gespecialiseerd in debatten en culturele evenementen, in de Lage landen en zelfs tot buiten Europa, ondersteunde de lezing van de Nederlandse filosofe en romanschrijfster Joke J. Hermsen. Waarvoor dank!

Voor meer informatie over deBuren: www.deburen.eu


Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo