De modderen mens, op zondag 05/09

HET ZOEKEND HERT IN DIGITALE TIJDEN

Op zondag 05/09 voltrok zich in Het zoekend hert een onderzoek naar wat onze actuele tijd en ruimte gemeen hebben met het tijdscharnier van the gay twenties. Door het internet is een nieuwe wereldwijde sfeer ontstaan, waar de individuele creativiteit permanent collectief wordt waargenomen. De vraag die voorlag: is daar nog ruimte voor het zorgvuldig reflecterende of zorgzaam protesterende individu?

14:00 Aspirant-schrijfster Sofie Sap: ‘Schrijvend over leven’

15:30 Cultuurfilosoof en polemist Johan Sanctorum: ‘Epi-fani. Over de buitenstaander, de amateur, en de analfabeet’

20:00 Schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen: ‘De tijd stillen. Pleidooi voor een langzame toekomst’

Presentatie: Annette van der Elst

+

10:00-12:30 Filosofische architectuurwandeling met AntwerpenAverechts

16:00-17:00 Retrodansinitiatie ‘Pardon Charleston’ met Radio Modern

Doorlopend: video met surrealistische films uit de jaren ’20, drinken en lezen in de feesttent aan de Koninklijkelaan 43, koffie en gebak van de KoffieQueen.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo