NIEUW TOPWERK VAN CARLIJN KINGMA

‘DE ONTRAFELING VAN ONS GELDSTELSEL’

INTENS KUNSTWERK IN VELE DELEN EN GEDAANTEN

Filosofiehuis ‘Het zoekend hert ° The searching deer’ eert graag opnieuw het unieke talent en doorzettingsvermogen van Carlijn Kingma, een exceptioneel kunstenaar, architect en cartograaf.

NIEUWE ONTRAFELINGEN

Ondanks de pandemie en daaraan verbonden tegenslagen bleef deze jonge genius toch naarstig actief. Met als resultaat alweer een uniek topwerk en ingenieus totaalproject, ‘De ontrafeling van ons geldstelsel’, dat weldra aan de wereld op veelvoudige en stelselmatige wijze wordt gepresenteerd en cadeau gedaan. Zie: https://lnkd.in/dC49UDUw en https://lnkd.in/dtk7mrfw.

MINI-EXPO

Graag werkten wij met Carlijn Kingma samen en blijven haar grote waarde erkennen, als artiest, architect en ingenieuze denker. In Het zoekend hert presenteren we nog altijd volwaardige versies van drie van haar grafisch en inhoudelijk zo vernuftige ‘kaarten’. Te bekijken op afspraak of tijdens evenementen.

VIDEO’S

In de 11 videolezingen van het filosofieproject ‘Onze toekomst herdenken’ mochten we bovendien telkens een animatie van een van haar ‘denkwerelden’ presenteren. Deze video’s (Films #0 tot en met #10) zijn nog altijd te herontdekken via de startpagina van onze website: www.hetzoekendhert.be. Met dubbele dank aan Carlijn Kingma en de ook zo uitzonderlijke bewonderaar die ons met haar in contact bracht: professor emeritus Frans Saris.

Hulde aan die unieke doorzetters!

Voor meer informatie over Carlijn Kingma en de samenwerking met Het zoekend hert: zie ‘Onze nieuwsberichten

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo