Neem nù een abonnement op ons tijdschrift!

Om de drie maanden publiceert Het zoekend hert ° The searching deer een gelijknamig minimagazine. Dit kleinood wordt zeer gewaardeerd door auteurs, uitgeverijen, professoren, persmedewerkers en andere pientere lezers. Misschien ook door u?

Ons ‘Trimestrieel Tijdschrift’ op horizontaal A5-formaat wordt verstuurd naar een geselecteerd adressenbestand en is ook te verkrijgen tijdens de activiteiten in ons filosofiehuis aan de Koninklijkelaan 43 in Berchem (Antwerpen). Elke editie telt 20 pagina’s, in kleur. De teksten zijn filosofisch, informatief, heel ernstig, maar niet zonder ironie.

In augustus 2018 begon ons ’trimestrieel tijdschrift’ aan zijn tiende jaargang. Bij deze gelegenheid wordt een abonnementencampagne opgezet. Tot 01-11-2018 kunt u een jaarabonnement nemen aan een voordeeltarief van € 13 – voor 4 nummers. Na die datum wordt het jaarbedrag € 15.

Gelieve het betreffende bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Het zoekend hert ° The searching deer: BE32 0015 8917 0602 – GEBABEBB. Graag met vermelding: Jaarabonnement trimestrieel tijdschrift + uw postadres.

 

Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo