Meesterklas Machiavelli met Tinneke Beeckman

Het zoekend hert organiseert weldra een ‘Meesterklas op krukken’ over Niccolò Machiavelli, op drie opeenvolgende zaterdagen: 28 april, 5 mei en 12 mei 2018, telkens van 14 tot 17 uur. Dr. Tinneke Beeckman bestudeert dan de ‘Discorsi’ van de vermaarde Italiaanse denker heel nauwgezet, samen met 12 geselecteerde leerlingen. Er zijn nog twee plaatsen vrij, voor wie ons uiterlijk 17 april een gemotiveerde kandidatuur stuurt.

In zijn ‘Discorsi’ vergelijkt Niccolò Machiavelli (1469-1527) de geschiedenis van het oude Rome, zoals beschreven door Livius en andere klassieke geschiedschrijvers, met de eigentijdse geschiedenis van Florence en Italië. Vanuit deze vergelijking formuleert de Florentijn gedachten over staatkunde en de condition humaine, die tot vandaag een inspiratiebron zijn voor historici, politicologen en filosofen. Algemeen worden de ‘Discorsi’ als een belangrijker werk beschouwd dan het beroemde ‘Il principe’ (De Vorst). Omvangrijker en diepzinniger dan het gekende hoofdwerk, bieden deze verhandelingen een puik inzicht in de cynisch-realistische benadering van politieke macht die door zovele politici en analisten vaak wordt aangehaald en evengoed verkeerd ingeschat. Dit werk wordt door Dr. Tinneke Beeckman nauwgezet geduid in de totaliteit van het denken van Machiavelli. Zij wijst daarbij onder meer op het belang van essentiële begrippen bij Machiavelli, zoals necessita, fortuna en virtừ.

Voor de inschrijvingsprijs van €98 krijgt u ook een speciale POD-editie van de ‘Discorsi’ (van uitgeverij Ambo-Anthos) en gratis drinks. Enige voorkennis is aangewezen, ook geduld en aandacht zijn wenselijk. Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd een beknopte motivering in te zenden – van maximaal 100 woorden.

Stuur uw motivering voor 20 april 2018 naar: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo