Doorheen de duisternis – Filosofieproject 2017-2018

Van 17 september 2017 tot 10 juni 2018 organiseert Het zoekend hert het even nieuwe, actuele als originele filosofieproject Doorheen de duisternis – over Het donkere denken als weg naar verlichting. Met 11 lezingen, een mini-expo, twee meesterklassen en andere activiteiten.

Ziehier alvast het lezingenprogramma:

1. ZONDAG 17-09-2017: Heraclitus (544-483 BC) en de eenheid der tegendelen – Prof. René ten Bos & Sanne Huysmans

2. ZONDAG 08-10-2017: François de la Rochefoucauld (1613-1680) en deUmwertung aller Werte – Prof. Maarten van Buuren

3. ZONDAG 22-10-2017: Giacomo Leopardi (1798-1837) en het eenzame fluiten – Prof. Alexander Roose

4. ZONDAG 19-11-2017: Arthur Schopenhauer (1788-1860) en het worstelen met de Verlichting – Prof. Paul Cliteur

5. ZONDAG 10-12-2017: Sigmund Freud (1856-1939) en het probleem van de doodsdrift – Dr. Antonie Ladan

6. ZONDAG 14-01-2018: Martin Heidegger (1889-1976) en de ervaring van onze sterfelijkheid – Prof. Awee Prins

7. ZONDAG 18-02-2018: Simone Weil (1909-1943) en de religie van het harde leven – Prof. Jacques De Visscher

8. ZONDAG 18-03-2018: Albert Camus (1913-1960) en de strijd tegen de betekenisloosheid – Daan Roovers

9. ZONDAG 15-04-2018: E.M. Cioran (1911-1995) en het leven als zwaar ongemak – Prof. Ger Groot

10. ZONDAG 20-05-2018: George Steiner (1929) en het gevaar van de barbarij – Cyrille Offermans

11 + SYNTHESE: ZONDAG 10-06-2018: Denken over het dreigende geweld van vandaag – Wouter Hillaert & Dr. Eva Rovers

BIJKOMEND EN NIEUW: ZONDAG 10-06-2018 om 14.30 uur: Boekpresentatie Practivisme – door auteur Dr. Eva Rovers en tegenspreker Dr. Thomas Decreus

De lezingen vinden plaats om 11 uur. De inkom bedraagt 16 euro voor de openingslezing en voor de synthese, telkens 12 euro voor de andere lezingen. Reserveren is verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. De programmabrochure van 12 pagina’s, met themateksten en bio’s van de sprekers, is gratis voor alle bezoekers en wordt voor 5 euro toegestuurd aan geïnteresseerden die hun postadres mailen. Voor meer informatie, zie: Onze activiteiten.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo