Meesterklas over Blaise Pascal – Alexander Roose

In een speciale editie van de Meesterklas op krukken presenteert Prof. Alexander Roose leven en werk van Blaise Pascal (1632-1662). Daarbij wordt op de eerste plaats aandacht besteed aan zijn Pensées, postuum gepubliceerd in 1670. Samen met 12 deelnemers denkt de meesterlijke docent na over Pascals argumenten, de structuur van zijn argumentatie, zijn schijnbare zekerheden, diepste angsten en verborgen twijfels.

 

Blaise Pascal was zoals René Descartes een hartstochtelijke wetenschapper: hij experimenteerde, ontwikkelde een rekenmachine en staat bekend als grondlegger van de waarschijnlijkheidsrekening. Filosofie vond hij ijdel gezwets. Maar toch moest hij met filosofen in discussie. Om een bevriende theoloog te verdedigen raakte hij verwikkeld in een controversieel filosofisch debat: zijn polemische Lettres Provinciales (1656-1657) zijn een scherpzinnige reflectie over vrijheid en metafysica, over de menselijke rede en het geloof. In dezelfde periode verzamelde Pascal notities ter verdediging van de christelijke godsdienst. In deze Pensées dialogeert hij met de mondaine vrijdenkers van zijn tijd. Hij wilde hun de aantrekkelijkheid van het geloof, de redelijkheid van wat niet louter rationeel is, tonen. In zijn Gedachten staat te lezen hoe Pascal de libertijnen wilde overtuigen om te wedden op Gods bestaan; hoe een wetenschappelijk geschoolde filosoof de duistere ziel van de mens aftast, zijn vertwijfeling schetst en de ondoorgrondelijke God probeert te denken. Het is een zoekende reflectie over humanisme en geloof, over de fundamenten van politiek en moraal, over de menselijke vrijheid en ons fundamentele tekort, want ook de huiveringwekkende zwijgzaamheid van God en het universum komt aan bod.

 

Deze Meesterklas op krukken vindt plaats op drie zaterdagen: 03, 10 en 24 maart 2018, telkens van 14 tot 17 uur. De deelnameprijs aan de meesterklas bedraagt €98, inclusief de nieuwste boekuitvoering van de Gedachten van Blaise Pascal (uitgeverij Boom). Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd voor een beknopte motivering (van maximaal 100 woorden) door te sturen naar hetzoekendhert@gmail.com. NOG 1 PLAATS VRIJ!

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo