De toekomst van het Avondland – Magisch evenement

BIJ DE VERTALING VAN ‘DER UNTERGANG DES ABENDLANDES’

In het wapenstille weekend van 11 en 12 november 2017 organiseert Het zoekend hert de filosofisch-artistieke tweedaagse De toekomst van het Avondland naar aanleiding van de eerste Nederlandse vertaling van De Ondergang van het Avondland van de Duitse denker Oswald Spengler.

Dit beroemde/beruchte standaardwerk uit de 20ste-eeuwse filosofie wordt kritisch onder de loep genomen tijdens een 24-uur durend feest van denken en spelen. Twee blikken kruisen elkaar in één weekend aan het einde der tijden: de donkere blik en de blik die het licht al heeft gezien. Een clash tussen verleden en toekomst, ernst en ironie. Het programma, in vier aparte delen, bevat kritische lezingen, mysterieuze gesprekken, theatrale en muzikale interventies en een filosofisch salon met boeiende interpretaties van Spenglers gouden teksten.

Op zaterdag 11 november 2017 kunt u reserveren voor twee delen. Een middagprogramma, van 13 tot 18 uur, met  de openingslezing van filosoof Ype de Boer over De gigantische belofte van Oswald Spengler, daarna ‘het ontijdelijke denksalon’ van Goethe-gezant Dr. Elisabeth Van Dam, de interventie Operationsraum Untergang door Dr. Arne De Winne en een minzaam optreden van muzikant-cabaretier Roy Aernouts. Een avondprogramma vanaf 20 uur met een Apocalyptische talkshow door woordkunstenaressen Corinne Heyrman en Maud Mulier en hun gesprekspartners die de 4 culturele ‘hoofdpersoonlijkheden’ van Oswald Spengler vertegenwoordigen:  Prof. Hub Zwart (de liefhebbende), Sam Deltour (de gelovige), Katrien Kolenberg (de kunstenares) en Gert Vanlerberghe (dichter),  gevolgd door een pittige Avondlandparty, ingezet door de filosofische horrorspecialist Dimitri Goossens.

Op zondag 12 november kunt u reserveren voor een korter en langer deel. Om 9.30 uur wordt u vergast op een ontbijtsessie met ochtendreflecties door Spengler-lezer Walter Van Dam en filosofisch vertaler Mark Wildschut,  met het gelegenheidswerk van nachtdichteres Carmien Michels, op muziek van Guy Graulus (Perverted). De slotlezing van Prof. Ad Verbrugge, over Oswald Spengler en onze ‘spannende‘ toekomst, wordt ingeleid door de jonge essayiste Aya Sabi (o.v.) en afgerond met een reflectie door schrijfster Sanne Huysmans en een blitz optreden van Stef Kamil Carlens.

HIER VINDT U HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VAN ‘DE TOEKOMST VAN HET AVONDLAND’

De toekomst van het Avondland. Van zaterdag 11 november 2017 om 13 uur tot zondag 12 november 2017 om 13 uur. Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Inkom: 12 voor elk deel (telkens 2 korting voor -26-jarigen en MF-leden; wie het nieuwe dubbelboek koopt, krijgt het inkomgeld terug). Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

ORGANISATIE: Filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, in samenwerking met uitgeverij Boom Amsterdam, Masereelfonds Antwerpen, dasKULTURforum Antwerpen en MO* magazine.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo