MEESTERKLAS – DE KUNST VAN HET ESSAY

Meesterklas op krukken – met Dr. Thijs Lijster

DE KUNST VAN HET ESSAY

In het derde weekend van mei 2017 organiseert Dr. Thijs Lijster in Het zoekend hert een unieke meesterklas over ‘De kunst van het essay’, uitgaande van de bijzondere essayistiek van T.W. Adorno en Walter Benjamin.

Deze Meesterklas vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017, telkens van 13.30 tot 17.30 uur. Heel nauwgezet wordt tijdens twee namiddagen ingegaan op inhoud en vorm van de meesterlijke essays van de twee tenoren van de Frankfurter Schule, die toch een heel eigen en authentieke stijl hanteerden. Daarbij worden filosofische geschiedenis, systematische bestudering en praktijkoefening afgewisseld, te beginnen met de traditie van het essay, van Michel de Montaigne en David Hume tot Virginia Woolf en Roland Barthes, onder anderen. Vervolgens wordt de tekst Het essay als vorm van Theodor Adorno onder de loep genomen. In een derde fase wordt ingegaan op de actualiteit van het essay: wat betekent deze literaire en filosofische vorm in het huidige tijdsgewricht? Aan de hand van hedendaagse voorbeelden toont Thijs Lijster aan wat de essayistiek vandaag nog altijd vermag.

Dr. Thijs Lijster (1981) is filosoof en coördinator van onderzoekscentrum Arts in Society in Groningen. Hij studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de New School for Social Research in New York. Hij is gespecialiseerd in kritische theorie en esthetica. In 2012 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Critique of Art. Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on Art and Art Criticism. Hij publiceert in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook voor een breder publiek zoals in De Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine. Hij won de ABG/VN Essayprijs 2009 en de Nederlands/Vlaamse Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2010. Hij was medesamensteller van Nieuwe Duitse Filosofie (2014) en De kunst van kritiek (2015). Recent publiceerde hij het opgemerkte essayboek De grote vlucht inwaarts (2016). Dit werk werd geselecteerd voor de shortlist van de Socrates Wisselbeker 2017.

De meesterklas De kunst van het essay vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21-05-2017, telkens van 13.30 tot 17.30 uur. De deelnameprijs bedraagt € 98, inclusief gratis drankjes en het boek De kunst van kritiek. Adorno in context (Octavo, 2015). Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd vooraf een beknopte motivering te geven (van 20 tot max. 100 woorden). Stuur deze motivering meteen naar hetzoekendhert@gmail.com en u krijgt spoedig bericht.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo