Kritische denkers tegen onrecht – Totaalproject

DROMEN EN TRAUMA’S VAN DE FRANKFURTER SCHULE

In Kritische denkers tegen onrecht, het nieuwe totaalproject van Het zoekend hert, wordt vanaf zondag 11 september 2016 volle aandacht besteed aan de filosofen en sociologen van de vermaarde Frankfurter Schule. Ook het kritische denken van aanverwante denkers en navolgers komt ruim aan bod. In het lezingenprogramma worden deskundige filosofen en historici uit de Lage Landen bijgestaan door buitengewone specialisten uit Duitsland, zoals de veelgeprezen socioloog Hartmut Rosa, die de cyclus komt afronden. Het programma van de 9 lezingen:

1. ZONDAG 11-09-2016 – Prof. Vivian Liska: Theodor W. Adorno en de onttoverde wereld / Theodor W. Adorno und die entzauberte Welt (NL/D)

2. ZONDAG 25-09-2016 – Prof. Sjaak Koenis: Max Horkheimer en het falen van de Verlichting / Max Horkheimer und das Scheitern der Aufklärung (NL)

3. ZONDAG 23-10-2016 – Dr. René Gabriëls: Walter Benjamin en het geleden leed / Walter Benjamin und das vergangene Leid (NL)

4. ZONDAG 20-11-2016 – Prof. Arthur Cools: Herbert Marcuse en de eendimensionale mens / Herbert Marcuse und der eindimensionale Mensch (NL)

5. ZONDAG 11-12-2016 – Dr. Nico Koning: Erich Fromm en de moderniseringsangst / Erich Fromm und die Modernisierungsangst (NL)

6. ZONDAG 15-01-2017 – Dr. Thomas Decreus: Ernst Bloch en het principe van de hoop / Ernst Bloch und das Prinzip Hoffnung (NL)

7. ZONDAG 19-02-2017 – Prof. Paul Cobben: Het communicatieve handelen van Jürgen Habermas / Das kommunikative Handeln von Jürgen Habermas (NL)

8. ZONDAG 19-03-2017 – Dr. Eva Von Redecker & Dr. Gily Coene: Judith Butler en de bevrijding van de geslachtsidentiteit / Judith Butler und die Befreiung von der Geschlechtsidentität (NL/D/ENG)

9. SYNTHESE –  ZONDAG 23-04-2017  – Prof. Hartmut Rosa & Prof. Walter Weyns: Vernieuwing van de kritiek in de heersende tijdgeest / Erneuerung der Kritik im herrschenden Zeitgeist (NL/D/ENG)

Kritische denkers tegen onrecht. Dromen en trauma’s van de Frankfurter Schule wordt een filosofisch project met lezingen, een mini-expo en een meesterklas. De lezingen vinden plaats op zondag om 11 uur. Inkomprijs per lezing: € 12. Voor de syntheselezing: € 18. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com. Voor meer informatie: zie ‘Onze activiteiten‘.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo