KLANK – Een filosofie van de muzikale ervaring

Klank. Dat is de korte en welklinkende titel van een nieuw boek, over de muzikale ervaring. Of beter nog: van een filosofie van de muzikale ervaring. Dit speciale werk van filosoof en muzikant Tomas Serrien wordt op donderdag 7 december 2017 gepresenteerd in Het zoekend hert. Met als tegenspreker van dienst: de even speelse als stijlvolle muzikant, gitarist en columnist Mauro Pawlowski.

Muziek kan ontroeren, pijn verzachten of de dansbenen prikkelen. Maar wat ervaren we precies als we luisteren naar Chopin, Pink Floyd of Bob Dylan? Wat maakt onze beleving van muziek zo kenmerkend?

Tomas Serrien tracht in zijn boek Klank te achterhalen hoe we muziek gewaarworden. Hoewel muziek er in de eerste plaats is om naar te luisteren, legt de auteur uit waarom ook het denken en schrijven over muziek bijzonder zinvol kan zijn. Terwijl hij een methode uitwerkt om in deze hachelijke opdracht te slagen, neemt hij de lezer mee in een muzikale zoektocht vol diepzinnige overpeinzingen. Luistert de mens aandachtig genoeg? Wat is het verschil tussen muziek en geluid? Wat is de muzikale tijd? Hoe ervaren doven muziek? Wat is de rol van emoties bij het luisteren naar muziek? En kan muziek ook genezend werken?

Bij het zoeken naar de waarde van de muzikale wereld botst de auteur op onbeantwoorde vragen, die de mens sterker aanbelangen dan ooit gedacht.

Klank. Een boek over muziek, emoties en filosofie. Uitgeverij Houtekiet. 240 pagina’s. ISBN: 9789089246097. Prijs: € 19,99.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo