DENKERS VAN DE RADICALE OMMEKEER – TOTAALPROJECT

Over het eeuwige verlangen naar een nieuw begin

DENKERS VAN DE RADICALE OMMEKEER

In het filosofieproject Denkers van de radicale ommekeer staan 10 lezingen op het programma, naast een meesterklas, een expo en een kunstwandeling. In de lezingen komen meesterdenkers aan bod die nog toekomst kunnen schenken – of ons tenminste doen verlangen naar een nieuw begin, vanuit onszelf.

PROGRAMMA VAN DE LEZINGEN:

1 – 27-09-2015 – Socrates: radicale ommekeer of verankerde innovatie? – Prof. Ineke Sluiter

2 – 18-10-2015 – Jean-Jacques Rousseau en de tragische strijd tegen het verlangen – Prof. Frank Albers

3 – 08-11-2015 – Immanuel Kant en de revolutie in het kennende denken – Prof. Erik Oger

4 – 13-12-2015 – Henry David Thoreau en de kracht van de autarkie – Dr. Jan-Hendrik Bakker

5 – 17-01-2016 – Karl Marx en het verlangen naar een wereldrevolutie – Prof. Ludo Abicht

6 – 14-02-2016 – Friedrich Nietzsche en het belang van een nieuwe moraal – Prof. Paul Van Tongeren

7 – 20-03-2016 – Edmund Husserl en het moderne objectiviteitsideaal – Prof. Gert-Jan van der Heiden

8 – 17-04-2016 – Hans Jonas en de nood aan een ecologische ommekeer – Dr. Pieter Lemmens

9 – 22-05-2016 – Ivan Illich en de behoefte aan een nieuwe levensstijl – Prof. Hans Achterhuis

SYNTHESE – 19-06-2016 – Radicale filosofieën voor de toekomst –  Prof. Johan Braeckman

Denkers van de radicale ommekeer wordt een filosofisch project met lezingen, maar ook met een kunsttentoonstelling en een meesterklas, waarover later meer. Alle lezingen vinden plaats op zondagen om 11 uur. Afspraak in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Inkomprijs per lezing: € 9. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo