Middelheimwandeling – met Prof. Heleen Pott

Op zondag 31 mei 2015 organiseert filosofiehuis Het zoekend hert samen met deBuren de achtste filosofische wandeling in het Middelheimmuseum, dit keer rond het thema Emoties in de kunst. Inleider en gids is Prof. Heleen Pott, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

Prof. Dr. Heleen Pott (1952) studeerde filosofie, sociologie én literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde ze in 1992 op het proefschrift De liefde van Alcibiades, een doorgedreven studie over filosofische emotietheorieën. Sinds 1992 doceert Heleen Pott filosofie aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht en sinds 1999 is ze hoogleraar aan de Socrates-leerstoel van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Naast De liefde van Alcibiades (1992) publiceerde ze Pessimisme als filosofie. Een inleiding in het denken van Arthur Schopenhauer (1988) en redigeerde ze diverse bundels, onder meer – met Maarten Doorman – Filosofen van deze tijd (2000, vernieuwde editie in 2014). Ze was enige tijd bestuurslid van het Humanistisch Verbond in Nederland en redacteur van de filosofische tijdschriften Krisis, Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Filosofie & Praktijk.

Zondag 31 mei 2015, vanaf 13 uur in Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem-Antwerpen. Prijs: €9. Duur: 2,30 uur. Reserveren is verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo