Meesterklas Montaigne – Prof. Alexander Roose

Vanaf zaterdag 30 mei 2015 ontvangt Het zoekend hert 12 ‘discipelen’ voor een nieuwe editie van onze Meesterklas op krukken. Onder leiding van Prof. Alexander Roose wordt geleerd om Michel de Montaigne proberen te doorgronden en begrijpen.

EEN PLAATS IS VRIJGEKOMEN! BESLIS SNEL!

De meesterklas Michel de Montaigne schetst het leven, de levensvisie en de filosofische praktijk van de gentleman-filosoof uit de Renaissance (1533-1592). Tijdens drie bijeenkomsten overloopt Prof. Alexander Roose de drie grote momenten in het leven van Montaigne en de drie grote fases in zijn denken. De eerste bijeenkomst, Adel verplicht, is gewijd aan de invloed van de Stoa op Montaigne; de tweede, Filosoferen is twijfelen, aan het belang van het scepticisme; de derde, Op de hoogste troon van de wereld, aan Montaignes levenslust en epicurisme. Telkens bekijkt professor Roose hoe Montaigne, wiens grote voorbeeld Socrates was, omging met het denken van de filosofen uit de Oudheid – voor wie filosofie meer was dan een theoretische uiteenzetting. De leermeester vraagt zich af wat dat denken betekent voor Montaignes schrijven, voor zijn filosofische praktijk. Daarbij laat hij zien hoe de antieke filosofie Montaigne heeft geholpen om in de wereld te staan.

Deze Meesterklas op krukken vindt plaats op drie opeenvolgende zaterdagen: 30 mei, 6 juni en 13 juni 2015, van 14 tot 17 uur. De deelnameprijs bedraagt €98, inclusief het waardevolle boek van Uitgeverij Athenaeum. Aan de deelnemers wordt gevraagd een beknopte motivering (van maximaal 100 woorden) te sturen naar hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo