Het belang van een culturele erfenis – Patrick Everard

Patrick Everard – Historische Uitgeverij

HET BELANG VAN EEN CULTURELE ERFENIS

In het kader van de cyclus Pijn en plezier van het politieke dier organiseerden filosofiehuis Het zoekend hert en deBuren een extra lezing in samenwerking met het district Berchem en Heemkunde Berchem. Op zondag 26 april 2015, ter gelegenheid van Erfgoeddag, ontving ons filosofiehuis een culturele gast van ver boven de Moerdijk: de Nederlandse uitgever Patrick Everard, stichter en directeur van Historische Uitgeverij.

Patrick Everard (1954) is een volbloed Nederlander, die al heel zijn uitgeversleven in Groningen woont. Weinigen weten dat hij zich sterk verbonden voelt met België en vooral met het historische Berchem. Deze uitgever van Aristoteles en de belangrijkste geschiedvorsers van de Lage Landen is immers een nazaat van twee Berchemse burgemeesters uit de negentiende en twintigste eeuw: Frans Van Hombeeck sr. en Frans Van Hombeeck jr. In zijn lezing ter gelegenheid van Erfgoeddag getuigde Patrick Everard over het verband tussen het persoonlijke, het culturele en het politieke – en over het kwaliteitsvolle uitgeven van filosofie en historische studies als het doorgeven van een culturele erfenis. In het kader van Erfgoeddag werd na de lezing een bezoek gebracht aan de begraafplaats van Berchem, aan de overzijde van Het zoekend hert, waar zich de grafmonumenten bevinden van de voorvaders van Patrick Everard. Dit bezoek werd begeleid door stadsgids Alex Elaut.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo