Beeldend kunstenaar Jan Dries overleden

Het team van Het zoekend hert verneemt met leedwezen het overlijden van beeldend kunstenaar Jan Dries, die nog vorig jaar in het filosofiehuis schitterende werken exposeerde in het kader van onze Hegel-cyclus.

De Vlaamse modernist Jan Dries (Mol, 1925 – Zoersel, 2014) was als beeldhouwer medestichter van G 58 en de Nieuwe Vlaamse school. Decennialang creëerde hij zuivere vormen in natuursteen, waarmee hij aan het raadsel van het licht extra dimensies gaf. Zijn gebalanceerde beelden stralen evenwicht, harmonie en sobere gratie uit. In  hun abstracte eenvoud onttrekken ze zich aan het natuurgetrouwe, zodat enkel essentiële ideeën resteren – soms dialectisch met elkaar in spanning. Jan Dries werd gelieerd aan de Zerobeweging en de Nulgroep maar zijn pure sculpturen verwierven roem op eigen kracht. Tot zijn bekendste realisaties behoren Het Kosmische Middelpunt (1960, zie foto), Tussen beiden (1984) en Lichtbalans (1985).

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op vrijdag 5 december a.s. vanaf 13u45 in de Chrysantenzaal van het crematorium Schoonselhof, Jules Moretuslei 2 in 2610 Wilrijk-Antwerpen, waar Jan begraven zal worden op het ereperk. Aan de ceremonie nemen onder meer deel: Ernest van Buynder, pro-voorzitter van het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen, poëet en vriend René Hooyberghs, kunstenaar en muzikant Cel Overberghe. Namens Het zoekend hert neemt coördinator Eddy Strauven het woord. Rouwadres: p/a Jan Dries, uitvaartcentrum Bogaerts-Stynen, Handelslei 24, 2980 Zoersel.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo