Meesterklas op krukken – Over Peter Sloterdijk

PETER SLOTERDIJK BETER LEREN VERSTAAN – MET 12 ‘DISCIPELEN’

Voorafgaand aan de komst van de Duitse topdenker Peter Sloterdijk aan Het zoekend hert, op 13 en 14 december 2014, organiseren wij een speciale Meesterklas op krukken onder leiding van Jan Flameling. Daar wordt geleerd om Peter Sloterdijk optimaal te verstaan. Om zo je leven te veranderen.

Wat betekent het om te leven, om als mens te bestaan? Deze vraag heb­ben de grote denkers ieder op een voor hun tijd kenmerkende wijze beantwoord. In deze derde Meesterklas op krukken maat u kennis met het antwoord van de Duitse cultuurfilosoof Peter Sloterdijk – een van de spraakmakende denkers van deze tijd. De Nederlandse filosoof Jan Flameling bestudeert ten gronde het essay Du mußt dein Leben ändern (2009), in de vertaling van uitgeverij Boom. Drie onderdelen worden in het bijzonder bestudeerd: ‘Inleiding’, ‘Slapeloos in Efeze’ en ‘Vooruitblik: De absolute imperatief’. Via deze passages komen de deelnemers aan de meesterklas te weten wat Peter Sloterdijk verstaat onder ‘antropotechnieken’, ‘de ethische oerstelling’ en ‘co-immuniteit’. Er wordt aandacht besteed aan de filosofische context van het werk van Peter Sloterdijk en aan de plaats van het manifest Je moet je leven veranderen in het geheel van zijn werk.

Deze Meesterklas op krukken vindt plaats op drie zaterdagen: 18 oktober, 8 november en 29 november 2014, telkens van 14 tot 17 uur. Deelnameprijs, inclusief het waardevolle boek van uitgeverij Boom: € 98. Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd bij hun inschrijving een beknopte motivering (van maximaal 100 woorden) te sturen naar: hetzoekendhert@gmail.com.

Jan Flameling (1950) studeerde filosofie in Groningen, Amsterdam, Keulen en Berkeley. In 1994 richtte hij het Filosofisch Bureau Ataraxia op. Sindsdien werkt hij als docent, trainer, gespreksbegeleider en organiseert ‘denkvakanties’. Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden is hij al jaren verantwoordelijk voor de Basisopleidingen Geschiedenis van de filosofie, Systematiek van de filosofie en Ethiek. Samen met Hans Baaijens publiceerde hij Oosterse denkers in de polder (2014). Hij is goed bekend met het werk van Peter Sloterdijk – zo hield hij de Introductory lecture bij diens Frederik van Eedenlezing aan de ISVW.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo