Het zoekend hert ontvangt Peter Sloterdijk

DEZE ACTIVITEITEN ZIJN GEANNULEERD – ONZE EXCUSES!

In het weekend van 13 en 14 december 2014 ontvangt Het zoekend hert de Duitse werelddenker Peter Sloterdijk, één van de belangrijkste hedendaagse filosofen, zowel in ons filosofiehuis (op zaterdag) als in een aula van de UAntwerpen. De lezing op zaterdag, met nagesprek door Stefan Hertmans, is helaas al volzet. Wel kunt u nog reserveren voor de hoofdlezing op zondagnamiddag.

De lezingen van Peter Sloterdijk vormen de slotmanifestatie van de lezingencyclus De Groote Oorlog in ons hoofd. Prof. Laurens ten Kate opent op zondag om 15 uur met een rede over de oorlog als innerlijke ervaring. Hij baseert zich op Georges Bataille, Ernst Jünger en Modris Eksteins. Voor deze denkers is de oorlog meer dan een politiek-militair conflict. Geweld is voor Bataille een innerlijke ervaring. Eksteins beschouwt oorlog als een macabere ‘lenterite’ in ons hoofd, die zo de geboorte van ‘de kinderen van de moderne tijd’ mogelijk maakte. De Duitse filosoof en hoogleraar Peter Sloterdijk presenteert vervolgens zijn nieuwste boek over ‘Die schrecklichen Kinder der Neuzeit’. Na zijn lezing in het Duits interviewt Frank Albers hem in het Engels.

De tweede lezing van Peter Sloterdijk voor Het zoekend hert vindt plaats op zondag 14 december 2014, van 15 tot 17 uur. Uitzonderlijk echter niet in ons filosofiehuis, maar in de aula van de Universiteit Antwerpen, Hof Van Liere, Prinsenstraat 13, 2000 Antwerpen. Inkom: € 18 (€ 15 voor studenten). Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo