FILOSOFIE MET KLASSEN – VOOR DE DERDE GRAAD

Ontmoetingsmomenten voor leerlingen van de derde graad

FILOSOFIE MET KLASSEN 

Het zoekend hert presenteert voortaan speciale filosofische ontmoetingsmomenten voor leerlingen van de laatste twee leerjaren van het secundair onderwijs, zeg maar: de derde graad. De organiserende leerkrachten en/of scholen kunnen kiezen uit drie stevige thema’s, uiteengezet door briljante jonge denkers.

In een eerste fase kan worden gekozen uit drie academische filosofen, die een eigen thema naar voor brengen waarin ze gespecialiseerd zijn:

DR. GREG HOUWER: De mens als gespleten wezen, van nature.

Dr. Greg Houwer of Gregory De Vleeschouwer is handelsingenieur (UA) en filosoof (KULeuven). Hij schrijft filosofische studies,romans en popsongs. In zijn lezing spreekt hij over de mens als sociaal wezen, het resultaat van een onbreekbaar verbond tussen natuur en cultuur, maar hij toont de mens ook als een gespleten wezen. Hij maakt duidelijk hoe de spanning tussen natuur en cultuur, het eigene en het vreemde, het individu en de gemeenschap typisch menselijk is en zich manifesteert in fenomenen zoals kunst, religie en Facebook.

DRS. DIMITRI GOOSSENS: De verlamming van Medusa, tot heden toe.

Drs. Dimitri Goossens is historicus en filosoof (VUB). Hij werkt aan een doctoraat over sacraliteit, choquerende beeldcultuur en kunst inzake de dood. In zijn lezing wil Dimitri Goossens zijn jonge toehoorders boven hun (gr)afgrond houden. De (gr)afgrond van de dood en de walging die uitgaat van het inzicht van de verbondenheid dood-verlangen. Hij richt zich op beeld en kunst omdat de ervaring van de dood een onmogelijkheid bevat. Hij verkent deze problematiek via het werk van Georges Bataille en Martin Heidegger.

DR. TINNEKE BEECKMAN: Wat we kunnen leren van een filosoof, zoals Spinoza.

Dr. Tinneke Beeckman is doctor in de filosofie (VUB) en auteur van ‘Spinoza’s lens’. Prof. Etienne Vermeersch ziet in haar ‘het denktalent van de toekomst’. In haar lezing belicht ze de filosofie van de 17de-eeuwse vrijdenker Baruch de Spinoza (1632-1677) en licht graag toe hoe deze filosoof ons kan begeleiden in de verwarrende wereld van vandaag. Spinoza is een filosoof van passies. Dat hij in voorspoedige en toch woelige tijden leefde, waarin oorlogen en straatgeweld mee de sfeer bepaalden, maakt hem uiterst herkenbaar.

De ontmoeting met deze jonge filosofen gebeurt in klasverband, in een ongedwongen sfeer, met de mogelijkheid zich persoonlijk uit te spreken, op verplaatsing, buiten de schoolmuren. De leerlingen worden onthaald na de middag, met een gratis drankje. Vervolgens krijgen ze een beknopte toelichting over de werking van het filosofiehuis en over de lopende filosofische kunstexpo. De filosoof van dienst geeft een lezing van circa 50 minuten, gevolgd door een nagesprek. Daarna worden enkele filosofieboeken verloot. Bij het afscheid wordt een indringend fragment gelezen van wereldfilosoof Martin Heidegger, bij een fotografisch kunstwerk over diens ‘Feldweg’ – de landweg in zijn geboortestad Messkirch, die leidt naar de zogenaamde Heideggerbank, waarop hij als jongeling de Griekse filosofen ging lezen.

De deelnameprijs is afhankelijk van het afgesproken programma en de spreker. Voor meer informatie: hetzoekendhert@gmail.com of 00 32 473 68 66 65.

 

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo