De Groote Oorlog van Frans Masereel – met Jan Vanriet

Bij het project De Groote Oorlog in ons hoofd presenteert Het zoekend hert 20 werken van de Belgische schilder-graficus Frans Masereel, uit de jaren 1917-1918, die voor het eerst op een expo te zien zijn. Jan Vanriet creëerde voor de gelegenheid 16 nieuwe werken die vanuit een eigentijdse visie in communicatie gaan met de persoon en het werk van Frans Masereel. Camiel Van Breedam plaatst een gedenkteken rond WOI in de binnentuin van het filosofiehuis.

Weinig kunstenaars hebben zich een leven lang zo onverdroten tegen oorlog en geweld verzet als de Belgische graficus en houtsnijder Frans Masereel (1889-1972). Met de expo Tekenen in de storm brengt Het zoekend hert ° The searching deer een eerbetoon aan één van de meest levendige geesten van de twintigste eeuw met een expositie van diens originele en nauwelijks gekende werken uit de Eerste Wereldoorlog.

Van de passionele kunstverzamelaars Roger en Mariette Vander Linden-Patteet kregen wij twintig originele werken in bruikleen die voor het eerst op een tentoonstelling te zien zijn. De betreffende werken zijn zincografieën die speciaal werden gemaakt voor La Feuille. Dit pacifistische ‘blad’ werd vanaf november 1917 in Genève uitgegeven en had uitdrukkelijk tot doel ‘haat en vooroordelen te bestrijden, de waarheid proberen te achterhalen en alle oorlogvoerende volkeren zonder onderscheid met dezelfde maat te meten’. Frans Masereel wordt meteen ‘huistekenaar’ en tekent dag aan dag een commentaar op de oorlogsontwikkelingen. Militaristen en nationalisten, kolonialisten en oorlogsindustriëlen, soldaten, vrouwen en kinderen, allemaal komen ze op de voorpagina van La Feuille aan de beurt. Elke avond opnieuw gaat Masereel aan het werk met penseel op een zinken plaat. En altijd weet hij gevoelens te raken. ‘Mijn collega’s van de redactie zullen het me niet kwalijk nemen,’ schrijft Frédéric Gutrel in 1919, ‘maar ik denk dat ons proza zijn doel af en toe heeft gemist. Wat La Feuille wil bereiken, krijgt Masereel zonder onze hulp voor elkaar.’

Schilder en schrijver Jan Vanriet reageert bij deze gelegenheid op de persoon en deze werken van Frans Masereel met 16 uiterst scherpzinnige commentaren op de oppervlakkigheid en gevaren van onze eigen tijd.

Tekenen in de storm. Frans Masereel, van De Groote Oorlog tot nu. Opening op zondag 26-01-2014 om 13 uur, met toespraken van collectioneur Roger Vander Linden en van Sergio Servellón van het FeliXart Museum. Gratis inkom. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com.


Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen en geëngageerde activiteiten.

Koninklijkelaan 43
B-2600 Berchem-Antwerpen

het zoekend hert logo